20140903_irenelislien_1070

Elektrisk anlegg for industri, handel og undervisning.

Five Elektro prosjekterer og installerer det tekniske anlegget til alle typer næringsbygg. Vi leverer fullverdige løsninger for belysning, data/tele, smarthusteknologi, brannvarsling, alarm- og adgangssystem.