Five Elektro sine røde firmabiler.

Five Elektro har en effektiv serviceavdeling.

Vi har en effektiv serviceavdeling som blant annet utfører alt av vedlikehold, ombygging, utvidelse og reparasjon på alle elektriske anlegg, samt internkontroll, nyinstallasjon og rehabilitering.