Kirkealleen Slemmestad

Kirkealleen ligger midt i Slemmestad og består av 88 leiligheter, fellesanlegg og parkeringsanlegg.

Five Elektro prosjekterer og leverer el-installasjonen for leilighetene, fellesanlegget og parkeringsanlegget. Areal er totalt ca. 13 000 m2. Byggherre er Rondane Eiendom AS.

Ferdigstilt juni 2018.

Samarbeidspartner: