OM OSS

Vår Historie

Five Elektro ble etablert  i 1991, og gikk over til AS i 1994. Five Elektro har utviklet seg til å bli en velrenommert aktør innen sterk- og svakstrøminstallasjoner for nybygg og rehabiliteringsprosjekter, både for det offentlige og for det private markedet. Vi har en solid stab med lang erfaring og høyt faglig nivå.

Investerer i fremtiden

Five Elektro ønsker å være en tidsriktig, nyskapende og fleksibel aktør. Vi investerer i fremtiden ved at vi utfører skikkelig arbeid i dag. Med denne grunntanken har vi opparbeidet oss en rekke fornøyde kunder som benytter oss regelmessig. For å sikre vår bransje kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer, har Five Elektro til enhver tid flere lærlinger i staben.

Åpenhetsloven

Five Elektro AS er opptatt av at selskapet skal drives ansvarlig når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette innebærer at aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres og redegjørelse publiseres på virksomhetens nettsider innen 30.06. hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Videre skal informasjonsplikten overholdes i tråd med selskapets «Rutine for håndtering av innsynsbegjæringer iht Åpenhetsloven».

Informasjonsplikt og innsynsrett
Five Elektro vil følge opp og besvare konkrete forespørsler om informasjon og potensielle negative konsekvenser med utgangspunkt i aktsomhetsvurderinger vi har utført.

Vi vil besvare forespørsler innen tre uker fra vi har mottatt henvendelse. Forespørsel sendes til post@five-elektro.no

Engasjert i lokalmiljøet

Five Elektro AS har gjennom en årrekke samarbeidet med Mjøndalen Idrettsforening, både innen bredde- og toppidretten.
Vi bidrar også med støtte til bred­deidretten blant annet i Drammen Ballklub, Solberg Sportsklubb, Vestfossen Idrettsforening, Ski & Ballkluben Skiold og Drammen bandy. Det er viktig for oss å bidra til at barn og unge kan utøve aktivitet på alle nivå innen idretten, og vi ønsker også å bidra til dette i fremtiden.

Ta kontakt for befaring og uforpliktende tilbud