Øren skole Drammen

Five Elektro prosjekterer og leverer el-installasjonen til et nytt skolebygg, bygg D, på 3 etasjer av 2050 kvm, samt rehabilitering av bygg C og mindre rehabilitering av bygg A og B.

Ferdigstilles Desember 2018 –  Mars 2019.

Samarbeidspartner: