Rebbansbakken Drammen

I Rebbansbakken i Drammen utfører Five Elektro en rehabiliteringsjobb i et eldre trehus. Her skjer endringen og modernisering av el-anlegget uten at det går på bekostning av husets opprinnelige form. Bygningen får beholde sitt særpreg, mens dagens krav til funksjonalitet og kvalitet ivaretas.

Five Elektro prosjekterer og leverer el-installasjonen i boligen.